IGP

IGP (International Gebrauchshund Prufung = Internasjonalt Brukshund Prøve) er en hundesport / konkurransesport der hund og fører (ekvipasje) konkurrerer i de tre hovedøvelsene spor (gruppe A), lydighet (gruppe B) og beskyttelse (gruppe C, også kalt »Schutz»). Hver av øvelsene har flere delmomenter som bedømmes av en dommer. De tre øvelsene er satt sammen for å teste hunders allsidighet som brukshund. IGP er i dag verdens største sportsgren for brukshunder og utøves i alle land tilsluttet FCI, herunder også i Norge gjennom NKK. IGP har mange fellestrekk med brukshundsport, men øvelsene er ikke de samme.

Noe av tanken bak IGP er å fremme avl av hunder som har genetisk stødige og godt egnede brukshundegenskaper, fordi behovet for gode tjenestehund er er voksende i hele Europa. Eksteriør er derfor underordnet. Dette kommer også til uttrykk i bedømningen. Dommeren skal også vurdere hundens generelle kvaliteter og ikke fokusere bare på det treningsmessige resultat som ekvipasjen utgjør i øyeblikket. Hundene må utvise ro og evne til konsentrasjon når de går spor, vise førbarhet og samarbeidsvilje i lydighet og vise høyt temperament, belastbarhet og sterke drifter som lar seg kontrollere i beskyttelse. I IGP gis det også anledning til å utelate deler av treningen, f.eks. forsvarsarbeidet for dem som ikke ønsker at hunden skal få slik trening. Man kan også velge bare å trene f.eks. enten spor eller lydighet. Ønsker man kun å konkurrere i spor (gruppe A) og lydighet (gruppe B) kalles dette SL i NKK sitt RIK (Regler for internasjonal konkurranse) program.
Spor i IGP skiller seg fra tradisjonelle bruksspor. I IGP belønnes ekvipasjen gjennom sin presisjonsevne, nøyaktighet og intensitet. Underlaget der sporet legges kan i utgangspunktet være hva som helst, men består ofte av dyrket mark. Vinklene (2 i IGP I) er oftest 90° og gjenstandene (2 i IGP I) er relativt små (en fyrstikkeske el.l.). Hunden skal med et dypt, intensivt og presist søk i sporkjernen følge det av sporlegger oppgåtte sporet (selvgått i IGP I). Hundens evne til konsentrasjon, søkelyst og selvstendighet er hva dommeren vurderer.
Den lydigheten som utføres innen IGP er på forhånd kjent av hundefører. Her belønnes en hund med temperament og stor arbeidsglede. Jakter man de virkelige høye poengene må selvfølgelig også presisjon være med. En hund som utøver presisjon men ingen glede belønnes ikke godt innen IGP. I denne disiplinen vurderes hundens samarbeidsevne med sin fører.
Dette er det momentet som skiller IGP vesentlig fra den type hundesport vi kjenner i Norge. Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhånd kjente programmet. Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter samtidig som det skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres. I tillegg til beskyttelsesbukse er også figuranten iført en beskyttelsesarm som hunden skal bite i. Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i "mannen" men i sitt bytte som her er beskyttelsesarmen. Figuranten bruker beskyttelsesarm for lettere å kunne arbeide med hunden i belastningsfasene. Her belønnes en hund som med selvsikkerhet viser sine driftsanlegg. Noe av det viktigste i dette momentet er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund. Her vurderes i første rekke hundens belastbarhet, mot og førbarhet.
Her nevnes noen viktige egenskaper hos hund som skal trene eller konkurrere innen IGP:
Sosial/ tilgjengelig
Jakt-/ sosial kamplyst
Temperament
Førbarhet
Belastbarhet
Balansert/ god nervekonstitusjon
Miljøsterk
Disse egenskapene er viktige innen div. rasen`s avlsarbeide.


Treningsoversikt her